لپ تاپ هایی هستند كه در كشور های اروپایی و آمریكا جهت معرفی یا عرضه در نمایشگاه و ویترین های نمایندگی های رسمی بوده اند ولی چون سیاست های مبنا بر مشتری كشور های جهان اول با ایران فرق دارد اینجور دستگاه ها مستقیما به فروش نمی رسد بلكه به كارخانه سازنده برگ

لپ تاپ های ریفر بر خلاف تبلیغاتی كه شركت های دیگر انجام میدهند .
دست دوم یا مصرف شده نیستند بلكه لپ تاپ هایی هستند كه در كشور های اروپایی و آمریكا جهت معرفی یا عرضه در نمایشگاه و ویترین های نمایندگی های رسمی بوده اند ولی چون سیاست های مبنا بر مشتری كشور های جهان اول با ایران فرق دارد اینجور دستگاه ها مستقیما به فروش نمی رسد بلكه به كارخانه سازنده برگشته و بعد از تست دوباره و قرار گرفتن در قوطی كه بر چسب ریفربیش دارد به فروش میرسد . 
بیشتر شركت های معروف در ایران همین لپ تاپ ها را با كندن بر چسب ریفر دوباره به اسم نو و كاملا آكبند به فروش میرسانند استوکالا سیاست راستگویی و درست كاری خود را در پیش گرفته و جهت اطلاع مردم تصمیم به عرضه ی این كالا ها به صورت مستقیم و عمده و خرده با همان نام و ماهیت نموده است .
جنس های ریفر به علت اینكه توسط كارخانه چندین بار تست میشوند خیلی مطمئنتر از جنس تازه هستند . 
استوکالا فقط جنس های نمایشگاهی و تمیز ریفر را وارد كرده و از واردات دستگاه های ریفری كه به علت مشكلات سخت افزاری ریفر می شوند خودداری میكند . 

ارسال نظر