Loading...

آداپتور تلفن آنالوگ Cisco ATA 187

آدابتور اچ پی HP Network Adapter NC375T

آداپتور تبدیل تلفن آنالوگ 

2 RJ11 Phone lines (FXS) for analog phones or fax

1 RJ45 IP Network Connection

Power Connection - NA power cord included

 

 

آداپتور تلفنی و یا ٰVoIP Adaptorsتجهیزاتی هستند که تلفن های آنالوگ معمولی را به تلفنهایIPتبدیل میکنند تا در سانترال های نوین استفاده شوند. این تجهیزات مانندIP Phoneها از پروتکل و استاندارهایی مانندSIP, H.323وIAXکه بر اساسIPو یاInternet Protocolمیباشند استفاده میکنند. برخلافVoIP Gatewayها که تعداد زیادیFXOو یاFXSدارند،ATAها تنها یک و یا دو پورتFXOو یاFXSدارند. این محصولات برای کاهش هزینه ارتباطات تلفنی راه دور از طریق تبدیل تلفن آنالوگ بهIP Phoneدر ایران بسیار محبوب هستند.

فروشگاهVoIPshopانواع محصولات و گیتوی هایVoIPاز مارکهای معتبر مانندGrandstream, Soundwin Linksys, Quintum, (گرندستریم، لینکسیس، سوندوین، کوئینتوم و یا کویینتوم) را در ایران به فروش میرساند. در صورتی که ازIP-PBXهای نرم افزاری مانند استریسکAsteriskکه توسط شرکتDigiumعرضه مشود استفاده میکنید با استفاده ازATAمیتوانند تلفنهای آنالوگ خود را درIP PBXخود استفاده کنید.IPPBXسانترالهای نوین هستند که بر خلافPBXهای معمولی بر اساسVoIPکار میکنند.

نظرات
    ارسال نظر